Chính sách giao, nhận hàng

Chính sách giao hàng, nhận hàng công ty TNHH Nhung Nghiêm

 

Công ty TNHH Nhung Nghiêm, giao nhận hàng tại công ty chúng tôi. Trường hợp Quý hàng hàng - đối tác cần giao nhận bằng phương thức khác, hai bên sẽ thống nhất phương thức giao nhận hàng hóa tại thời điểm đó.

 

Kính mong Quý khách hàng và đối tác hợp tác.

 

Thông tin liên hệ:

 

Công ty TNHH Nhung Nghiêm

Add: 76 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 0982.826.603

Email: golf24h.net@gmail.com

Website:www.golf24h.net

NHÓM TIN CÙNG LOẠI